رویاهایی که به حقیقت پیوست

خدمات ما در مرکز رویا

IUI(ای یو ای)

تلقیح داخل رحمی

میکرو اینجکشن

تخم کشی و اماده سازی جنین جهت انتقال

انتقال جنین

انتقال جنین به داخل رحم

تعیین جنسیت

تعیین جنسیت به دو روش IUI Sexselection , PGD

فریز جنین

فریز جنین ، تخمک و اسپرم

لاپارسکوپی و هیستروسکوپی

انواع جراحی زنان